Besøk på brannstasjonen :

Solveig Heldal 13. januar 2022

Tradisjon tro så la vi veien til Lillesand brannstasjon nå tidlig i januar for å se på statistikk for 2021, og høre spesielt om årsak til flere pipebranner i året som gikk.