Stjerneskudd

Solveig Heldal 6. januar 2022

Nytilsatt menighetspedagog Ingunn Brandsæter  forteller oss at nå inviteres familier med små barn til hyggelige mandagssamlinger i Tingsalen. Men pga koronaen blir første samling ved bålpanne utendørs.