Jul på Justøya.

Solveig Heldal 25. november 2021

Gallerirunde på Justøya

For andre gang prøver de med gallerirunde på Justøya,
og her skal vi la Stina Karlsrud på Brekkestø Living fortelle litt om helgens runde.