Slekt og Data

Solveig Heldal 25. november 2021

Mange synes det er interessant å forske på slekten sin.

På slekt og data samlinger i Lillesand kan du få hjelp til å komme i gang,
fortalte Torodd Hansen, da han gjestet oss i studio.