Haugekveld på Bedehuset:

Solveig Heldal 28. oktober 2021

Haugekveld på Bedehuset:

Det er 250 år siden Hans Nilsen Hauge levde. Dette vil Normisjon på Lillesand Bedhus markere
og inviterer til samling en lørdagsettermiddag i november.
Leder i Normisjon Tove Rustan Skaar forteller her op hva som da står på programmet.