Ny Installsjon i S.N.Hansen park

Solveig Heldal 28. oktober 2021

Ny Installsjon i S.N.Hansen park

På Kulturnatta i år ble en kunstinstallasjon av Håkon Gåre avduket.
Vi tok en prat med han og bad han fortelle om kunstverket sitt.