Besøktjenesten

Solveig Heldal 29. september 2021

Besøkstjenesten Røde kors 2021

Besøkstjenesten Røde kors ønsker flere med i den viktige ”Besøkstjenesten”.
Vi skal høre Ellen Danielsen og Elin Reitan fortelle om sin opplevelse av å være besøksvenn,
og de vil gjerne invitere flere med på dette.