Barnas superhelg på senteret.

Solveig Heldal 23. september 2021

Barnas superhelg på Lillesand senter

Det inviteres til Barnas superhelg på Lillesand senter, og senterleder Preben Lidi forteller
om danseskole, turnoppvising,  gratis popcorn og fiskedam med premier, samt mange gode tilbud i butikkene.