Spikkefestival på Møglestu

Solveig Heldal 19. august 2021

Bli med på Spikkefestival på Møglestu

Spikking, sløyd og håndverk står på agendaen når det inviteres til Spikkefestival på Møglestu i regi av Husflidlaget.
På bilde fra venstre Bo Andersson og Asbjørn Larsen.