Besøk hos Røde Kors sin sommertjeneste

Solveig Heldal 8. juli 2021

Lillesand Røde Kors skaper hver sommer trygghet blant båtførere fastboende og turister i Lillesand. Deres sommertjeneste som har blitt en årviss tradisjon, sørger blant annet for døgnkontinuerlig bemanning i de mest hektiske sommermånedene.

I innslaget møter du Kim Andre Brandsvold og Håkon Bjerkstad fra det lokale Røde Kors-laget.