Bippa Uldal Løland

Bingovert/Programleder
Programleder for:
Fredagskveld og Radiobingo