Vil du støtte lokalradioen?

Arild Andersen 2. februar 2024

Frivillig lytter lisens

Vil du være med å støtte lokalradioen? Radio L har som formål å sørge for et godt lokalradio tilbud i kommunene Lillesand og Birkenes.
Radioen mottar ingen kommunal eller offentlig støtte for å drive virksomheten. Våre inntekter kommer i all hovedsak fra radio bingo, reklame og lytter lisens.
Vi trenger derfor deg som bidragsyter slik at vi kan styrke driften av Radio L, samt dekke løpende kostnader. Alle inntekter går uavkortet til driften av Radio L.

For å støtte Radio L kan du overføre kr. 250,- til konto nummer 2850.21.14400. Innbetalingen merkes «lytterlisens»

Det er også mulig å betale lytter lisensen eller støtte radioen med valgfritt beløp via Vipps. (Vipps til nummer 129469.

Vi i Radio L takker for støtten!

Ønsker du tilsendt giro for lytter lisens?

Støtte via Vipps

Det har aldri vært enklere å støtte oss økonomisk! Nå kan du gi ditt bidrag til Radio L via mobilen.
Dersom du ønsker å gi en gave eller støtte oss med et valgfritt engangsbeløp kan du nå benytte Vipps til nummer 129469.